Våra tjänster

 

 

Bland våra tjänster finner ni för- och efterbesiktning av:

 

 • Enfamiljshus i olika storlekar
 • Uthus, garage etc.
 • Flerfamiljshus
 • Kontors-, affärs- och industribyggnader
 • Murar och andra utomhusdetaljer

 

I besiktningarna ingår:

 

 • Avisering till och kontakt med fastighetsägare
 • Restid och resekostnad (inom Stockholms område)
 • Fotografering och fotokostnad
 • Fackmässiga och professionella besiktningar
 • Sammanställning av besiktningsarbeten
 • Redovisning och leverans av besiktningshandlingar i originalkopia till beställaren
 • Redovisning och leverans av besiktningshandlingar i kopia till fastighetsägarna
 • Förvaring av arkivkopia hos S Ekström Konsult AB i tio år

 

Ekström Konsult tillhandahåller även samordningsansvaret för provtryckning av murade rökkanaler samt andra typer av tjänster där utomstående expertis måste anlitas. I detta ingår:

 

 • Totalsamordningsansvaret
 • Beställning av professionell expertis
 • Samordning samt kontakt och avisering till fastighetsägare
 • Övrigt tillhörande administrativt arbete

 

Vibrationsmätning:

 

 • Montering och demontering av vibrationsmätare (kunden ansvarar för vibrationsinstrumenten under hyresperioden)
 • Tillsyn omfattar batteribyten, funktionstest och kontroll av vibrationsinstrument under hyresperioden (tillsyn utföres var 15:e dag)
 • Restid och resekostnad ingår (vid minst två mätpunkter, inom Stockholms område)
 • Hyra debiteras per kalenderdag av vibrationsmätare (f.o.m. monteringsdag t.o.m. demonteringsdag)
 • Utvärdering och redovisning av vibrationsvärden på mätprotokoll och distribution

 

Riskanalys:

 

 • Inventering av byggnader, anläggningar och känslig utrustning
 • Inventering av anläggningar för vatten, el, tele, data, tunnlar, kulvertar och bergutrymmen
 • Riskområde
 • Riskbedömning med tillåten vibrationsnivå med riktvärden för byggnader och anläggningar

 

Skadeanalys:

 

 • Fotodokumentation och besiktning av skador som uppstått
 • Utredning av skador med underlag av besiktningsprotokoll och vibrationsvärden
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

S Ekström Konsult AB  |  Hasselvägen 11  |  147 33 TUMBA  |  08 530 399 12  |  info@ekstromkonsult.com

Copyright © S Ekström Konsult AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

S. Ekström Konsult AB
Hasselvägen 11
147 33 TUMBA

08 530 399 12

info@ekstromkonsult.com